משאיות

שותפים אחרים ויחסי ציבור

הודעה זו מספקת מידע על העיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי קבוצת וולוו.

Volvo Group עשויה לעבד מידע אישי אודותיכם, אם אתם יוצרים קשר עם Volvo Group או אם אתם מועסקים בחברה שיוצרת קשר עם Volvo Group כשותפה עסקית.

פרטי הזיהוי והקשר של האחראי ומנהל הפרטיות של הקבוצה

החברות Volvo Lastvagnar AB, ‏Volvo Bussar Aktiebolag, ‏Volvo Construction Equipment Aktiebolag, ‏AB Volvo Penta, ‏Renault Trucks Defense,‏Renault Trucks SAS, ‏Volvo Financial Services Aktiebolag, ‏WirelessCar Sweden AB ו-AB Volvo ‏(נקראת יחדיו “VOLVO”), כאחראיות על נתונים אישיים, אחראיות על העיבוד של נתונים אישיים שקשורים אליכם, בהתאם לחוקים ולתקנות שחלים על הגנת נתונים.

אם יש לכם שאלות בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלכם, פנו למנהל הפרטיות בקבוצת וולוו בכתובת gpo.office@volvo.com או בדואר או בטלפון:

AB Volvo, אל: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden

+46 (0)31 66 00 00

וולוו תעבד את כל או חלק מקטגוריות הנתונים האישיים הבאות:
 

פרטים ליצירת קשר, כגון שם, דואר אלקטרוני, כתובת בבית, מספר טלפון
 

נתונים ארגוניים, כגון שם חברה, תפקיד, מקום עבודה, מדינה
 

הבסיס המשפטי ומטרות העיבוד
 

וולוו תעבד את הנתונים האישיים שלך על סמך אחד מהבסיסים החוקיים הבאים ולמטרות הבאות, ראה פרטים נוספים להלן.
 

אינטרסים לגיטימיים. האינטרסים הלגיטימיים של וולוו כוללים את האינטרס לנהל את הפעילות היומיומית שלה בהתאם להתנהלות עסקית חוקית והוגנת, כולל ניהול הקשרים עם שותפי העסקיים לצורך ביצוע החוזים או הסכמים לשיתוף פעולה שאתם או המעסיקים שלכם הינם צד בהם ו/או לצורך נקיטת הצעדים הדרושים לפני כניסה לחוזה איתכם או עם המעסיקים שלכם. ‬‏‫לדוגמה, וולוו תצטרך לדעת מהי השפה המועדפת עליכם כדי שתוכל לקיים עמכם תקשורת תקינה במהלך הפעילות היומיומית.‬
 

במקרים יוצאי דופן ורק כאשר לא ניתן להחיל שום בסיס משפטי אחר, וולוו עשויה לבקש בנפרד את הסכמתך לעיבוד הנתונים האישיים שלך לצורך המטרות הבאות. אם ההסכמה ניתנת, אתה תמיד תהיה רשאי לבטל את הסכמתך, אם כי זה לא ישפיע על חוקיות העיבוד שהתבסס על ההסכמה לפני הביטול שלה.
 

וולוו תעבד את הנתונים האישיים שלך לצורך המטרות הבאות:
 

מטרות תקשורת קידום מכירות ושיווק, כגון שליחת עלון המידע/כתבי העת התקופתיים של וולוו, מידע על השירותים שלנו, תכני קידום מכירות ופרסום, הזמנות לאירועים שמאורגנים על-ידינו או מחברות צד שלישי שעמן אנחנו משתפים פעולה.‬
 

מטרות של סקרים, כגון סקרי שביעות רצון של לקוחות קצה, סקרי שביעות רצון של מפיצים, סקרי איכות המוצר, סקרי שיפור תהליכים.

וולוו תשיג את הנתונים האישיים שלכם בעיקר ממכם וממעסיקיכם. אנחנו עשויים להשיג את הנתונים האישיים שלך גם מהחברה שמכרה או השכירה לך את המוצר או השירות של וולוו.

יתכן שנתונים אישיים מסוימים יופקו גם באופן אוטומטי ממערכת ה-IT של וולוו, או ממערכת דומה, בעת יצירת גישה לשירותים המקוונים שוולוו מספקת או שימוש בגישה אליהם.

נתונים אישיים מסוימים הכרחיים על מנת שוולוו תקיים קשר עם השותפים העסקיים שלה וגורמים ציבוריים שבאים במגע עם וולוו. אם הנתונים האישיים לא יסופקו, הדבר יפגע באספקת המידע, המוצרים או השירותים שאתם או מעסיקיכם עשויים לצפות להם מוולוו. 

וולוו לא תשתף בדרך כלל את הנתונים האישיים שלך עם אף אחד מחוץ לקבוצת וולוו, אלא אם כן היא תידרש לעשות זאת על-פי חוק או תקנה. עם זאת, וולוו עשויה, במידה ויהיה בכך צורך למימוש המטרה של עיבוד הנתונים האישיים, לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברה אחרת בקבוצת וולוו, לרבות חברה מחוץ לאיחוד האירופי או לאזור הכלכלי האירופי, EU‏/EEA. כמו כן, וולוו עשויה, במידה ויהיה בכך צורך למימוש המטרה של עיבוד הנתונים האישיים, לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברות וספקים מצד שלישי, לרבות חברות וספקים מחוץ ל-EU‏/EEA.

וולוו תבטיח שייעשה שימוש באמצעי הגנה מתאימים שיספקו רמות הגנה נאותות לנתונים האישיים שלך כנדרש על-פי חוקי ההגנה על נתונים החלים. לדוגמה, הדבר עשוי לכלול את השימוש בהסכמי עיבוד נתונים בין חברות או בהסכמי עיבוד נתונים חיצוניים המבוססים על סעיפי חוזה סטנדרטים שאושרו על-ידי האיחוד האירופי או על-ידי ה‏EU-US Privacy Shield‎-‎, או שימוש במנגנונים אחרים שקיבלו הכרה או אושרו על-ידי הרשויות הרלוונטיות מעת לעת. אם יש לך שאלות בנוגע להעברה, צור קשר עם האחראי על הגנה על נתונים בוולוו.

וולוו תשמור את הנתונים האישיים שלך כל עוד יהיה בכך צורך למילוי המחויבויות המשפטיות או החוזיות שלה, תוך לקיחה בחשבון, לדוגמה, את תקופת החוזה, דרישות האחריות והאחריות למוצרים פגומים, ולא יותר מהדרוש לוולוו על-מנת לממש את המטרות שלשמן הנתונים האישיים נאספו.

הנכם רשאים לבקש מוולוו מידע בנוגע לנתונים האישיים שעובדו על-ידה ולגשת לנתונים אישיים אלה. כמו כן, אתה רשאי לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך אם הם אינם נכונים ולבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך. בנוסף, אתה רשאי לבקש להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך, כלומר לבקש מוולוו להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך בנסיבות מסוימות. אתה גם רשאי להתנגד לעיבוד על בסיס אינטרס לגיטימי או לעיבוד לצורך שיווק ישיר. יש לך גם זכות לניידות של הנתונים (העברת הנתונים האישיים שלך למפקח אחר) אם העיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו מבוסס על הסכמה או על התחייבות חוזית והוא מתבצע באופן אוטומטי.

אתה גם רשאי להפנות כל תלונה שעשויה להיות לך בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו לרשות מפקחת. לקבלת מידע נוסף אודות זכויות אלה והאופן שבו ניתן לממש אותן, יש ליצור קשר עם האחראי על הגנה על נתונים בוולוו.

מידע נוסף אודות זכויות נשואי המידע