משאיות

הודעת פרטיות עבור מפעילים ונהגים (נתוני הרכב)

הודעה זו מספקת מידע על העיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי קבוצת וולוו.

קבוצת וולוו עשויה לעבד נתונים אישיים לגביך, אם אתה אדם, או עובד החברה, שקנה או שכר מוצר או שירות שמציעה אחת מהחברות השייכות לקבוצת וולוו, או שקונה או שוכר זאת כיום. במקרה זה, קרא את ההודעה ללקוחות.

אם אתה אדם, או עובד החברה, שמכר או השכיר מוצר או שירות לאחת מהחברות השייכות לקבוצת וולוו, או שמוכר או משכיר זאת כיום, ייתכן שנעבד נתונים אישיים לגביך. במקרה זה, קרא את ההודעה לספקים.

אם אתה נהג רכב או מפעיל של מכונה בתחום הבניין שנמכרו או יוצרו על-ידי אחת מהחברות השייכות לקבוצת וולוו, בעבר או כיום, ייתכן שנעבד נתונים אישיים לגביך. במקרה זה, קרא את ההודעה לנהגים.

אם אתה מועסק כיום או שהועסקת בעבר על-ידי חברה השייכת לקבוצת וולוו, או שהועסקת בתור יועץ, ייתכן שנעבד נתונים אישיים לגביך. במקרה זה, קרא את ההודעה לעובדים או ליועצים.

פרטי הזיהוי והקשר של האחראי ומנהל הפרטיות של הקבוצה

החברות Volvo Lastvagnar AB, ‏Volvo Bussar Aktiebolag, ‏Volvo Construction Equipment Aktiebolag, ‏AB Volvo Penta, ‏Renault Trucks Defense,‏Renault Trucks SAS, ‏Volvo Financial Services Aktiebolag, ‏WirelessCar Sweden AB ו-AB Volvo ‏(“VOLVO”), כאחראיות על נתונים אישיים, אחראיות על העיבוד של נתונים אישיים שקשורים אליכם, בהתאם לחוקים ולתקנות שחלים על הגנת נתונים.

אם יש לכם שאלות בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלכם, פנו למנהל הפרטיות בקבוצת וולוו בכתובת gpo.office@volvo.com או בדואר או בטלפון:

AB Volvo, אל: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

נתונים שמופקים על-ידי הרכב

 

אם נתונים שהופקו מהרכב יכולים להיות מקושרים אליך כאדם פרטי, נתונים כאלה ייחשבו כנתונים אישיים. וולוו תעבד את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים המופקים על-ידי הרכב. שים לב שוולוו לא בהכרח תעבד את כל הנתונים המפורטים להלן.

 

ההתנהגות והביצועים של הנהג,כגון דפוס נהיגה, נתוני מיקום גיאוגרפי ונתוני מיקום מיידיים, הגדרות שפה של לוח המחוונים

 

מספר הזיהוי של הרכב, כגון מזהה הרכב (כולל VIN ומזהה שלדה), מספר IP, כתובת MAC 

 

נתוני הביצועים של הרכב, כגון נתונים טכניים של הרכב, מידע מרכיבי הרכב, שימוש במצבר, נתוני מנוע, צריכת דלק, נתוני הספק ומומנט, קודי תקלה

 

נתוני שימוש ברכב, כגון שימוש בבלמים, העברת הילוכים, האצה/האטה, הגדרות לוח המחוונים, שימוש בהספק/מומנט, נתונים טכניים המופקים מהמנוע; נתוני זיהוי של תנאי הכביש והסביבה עם חותמות זמן ושעות פעילות 

 

נתוני סביבה, כגון תנאי הדרך, תנאי הסביבה

 

הבסיס המשפטי ומטרות העיבוד 

האינטרסים הלגיטימיים של וולוו

 

וולוו כל הזמן שואפת לפתח, לייצר ולהציע מוצרים ושירותים מובילים וחדשניים. באמצעות הערכה וניתוח מתמשכים של נתונים מכלי רכב שפועלים בשטח, וולוו מסוגלת לפתח ולשפר את המוצרים והשירותים שלנו. לפיכך, וולוו תעבד את הנתונים שמופקים על-ידי הרכב על-מנת:

 

  • לבצע מחקר ופיתוח כדי לשפר ולתחזק את המוצרים והשירותים הנוכחיים וכדי לפתח מוצרים ושירותים חדשים; 
  • לקבוע איכויות, סוגים ותנאים של כבישים ולהבין את ההשפעות הסביבתיות החיצוניות של כלי הרכב על סמך המיקום של הרכב; 
  • לפתור בעיות איכות הנוגעות לכלי הרכב; 
  • לערוך חקירות בנוגע לתאונות; 
  • לנהל את כתב האחריות;
  • לנהל תביעות הקשורות לפגמים במוצר; 
  • לבצע פיקוח לצורך עמידה בחוזה או ברגולציה;
  • לבצע תחזוקה ואבחון מונעים. 

 

לספק ייעוץ ללקוחות על מוצרים ושירותים שעשויים להתאים להם, תוך התחשבות בביצועים של כלי הרכב שלהם ובשימוש בהם 

 

וולוו תעבד את הנתונים שמופקים על-ידי הרכב על בסיס האינטרס הלגיטימי שלה לביצוע עיבוד שכזה. האינטרס הלגיטימי של וולוו כולל את האינטרס לנהל את הפעילות היומיומית שלה ביחס לבעיות אבטחה ולבעיות שנוגעות לאחריות ולאחריות למוצרים פגומים. יתרה מכך, האינטרס הלגיטימי של וולוו כולל את האינטרס לשפר את המוצרים והשירותים שלה על בסיס נתונים לגבי הפונקציונליות הנוכחית שלהם. 

 

מחויבות משפטית

וולוו עשויה לעבד נתונים שהופקו ממנוע הרכב כדי לאפשר לוולוו לציית לתקנות אישור הסוג שבהנחיית האיחוד האירופי 2007/46/EC ולעמוד במחויבות משפטיות אחרות.

וולוו תשיג את הנתונים האישיים שלך מהרכב באופן אינטראקטיבי דרך הרשת האלחוטית (למשל דרך ה-Telematics Gateway) או באמצעות השימוש בכלי אבחון, כגון Tech Tool‬ דרך כבל.

וולוו לא תשתף בדרך כלל את הנתונים האישיים שלך עם אף אחד מחוץ לקבוצת וולוו, אלא אם כן היא תידרש לעשות זאת על-פי חוק או תקנה. עם זאת, וולוו עשויה, במידה ויהיה בכך צורך למימוש המטרה של עיבוד הנתונים האישיים, לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברה אחרת בקבוצת וולוו, לרבות חברה מחוץ לאיחוד האירופי או לאזור הכלכלי האירופי, EU‏/EEA. כמו כן, וולוו עשויה, במידה ויהיה בכך צורך למימוש המטרה של עיבוד הנתונים האישיים, לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברות וספקים מצד שלישי, לרבות חברות וספקים מחוץ ל-EU‏/EEA.

וולוו תבטיח שייעשה שימוש באמצעי הגנה מתאימים שיספקו רמות הגנה נאותות לנתונים האישיים שלך כנדרש על-פי חוקי ההגנה על נתונים החלים. לדוגמה, הדבר עשוי לכלול את השימוש בהסכמי עיבוד נתונים בין חברות או בהסכמי עיבוד נתונים חיצוניים המבוססים על סעיפי חוזה סטנדרטים שאושרו על-ידי האיחוד האירופי או על-ידי ה‏EU-US Privacy Shield‎-‎, או שימוש במנגנונים אחרים שקיבלו הכרה או אושרו על-ידי הרשויות הרלוונטיות מעת לעת. אם יש לך שאלות בנוגע להעברה, צור קשר עם האחראי על הגנה על נתונים בוולוו.

נתונים המקושרים לכלי רכב מסוים יעובדו במשך כל אורך החיים הצפוי של סוג הרכב, שיכול להגיע לעד 25 שנים.

אתה רשאי לבקש מוולוו מידע בנוגע לנתונים האישיים שעובדו על-ידי וולוו ולגשת לנתונים אישיים אלה. כמו כן, אתה רשאי לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך אם הם אינם נכונים ולבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך. בנוסף, אתה רשאי לבקש להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך, כלומר לבקש מוולוו להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך בנסיבות מסוימות. אתה גם רשאי להתנגד לעיבוד על בסיס אינטרס לגיטימי או לעיבוד לצורך שיווק ישיר. יש לך גם זכות לניידות של הנתונים (העברת הנתונים האישיים שלך למפקח אחר) אם העיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו מבוסס על הסכמה או על התחייבות חוזית והוא מתבצע באופן אוטומטי.

 

אתה גם רשאי להפנות כל תלונה שעשויה להיות לך בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו לרשות מפקחת. לקבלת מידע נוסף בנוגע לזכויות האלה ולאופן שבו ניתן לממש אותן, צור קשר עם האחראי על הגנה על נתונים בוולוו.

מידע נוסף אודות זכויות נשואי המידע