וולוו משאיות

ישראל

×

פרטיות

קבוצת וולוו מתייחסת לפרטיות ברצינות. אנחנו מעריכים את האמון שאתה נותן בנו בעצם מסירת המידע האישי שלך. אנו מתחייבים להשתמש תמיד במידע האישי שלך באופן הוגן וראוי לאמון זה.

 אנו מתחייבים לפעול מולך בשקיפות בנוגע למידע שאנו אוספים, לשימוש שאנו עושים בו, לגורמים שעמם אנו משתפים אותו ולאיש הקשר שעליך לפנות אליו במקרה של שאלות.

פרטיות כללית באתר האינטרנט

ניתן להשתמש באתר האינטרנט של קבוצת וולוו מבלי לגלות את זהותך. להלן פירוט המידע שאנו אוספים באופן רגיל בעת כניסה שלכם לאתרי האינטרנט שלנו. אם אתה נרשם לאחד מהשירותים שלנו או יוצר אתנו קשר דרך טפסים, יופיע מידע מפורט לגבי אופן העיבוד של הנתונים שלך בהקשר של הרישום.

פרטי הזיהוי והקשר של האחראי ומנהל הפרטיות של הקבוצה

AB Volvo‏ ("וולוו"), בתוקף היותה מנהלת של נתונים אישיים, אחראית לעיבוד הנתונים האישיים הקשורים אליך על-פי החוקים והתקנות החלים על הגנה על נתונים.

אם יש לכם שאלות בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלכם, פנו למנהל הפרטיות בקבוצת וולוו בכתובת gpo.office@volvo.com או בדואר או בטלפון:

AB Volvo, אל: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

אילו קטגוריות של נתונים אישיים תעבד וולוו, לאיזו מטרה ועל סמך איזה בסיס משפטי?

בעת הגישה לאתר אינטרנט של וולוו, דפדפן האינטרנט שלך הוגדר טכנית לשדר באופן אוטומטי את הנתונים הבאים ("נתוני יומן") לשרת האינטרנט שלנו, שאנו לוכדים בקובצי יומן:

  • תאריך גישה
  • שעת גישה
  • כתובת URL של האתר המפנה
  • קובץ שאוחזר
  • היקף הנתונים ששודרו
  • סוג וגרסת הדפדפן
  • מערכת הפעלה
  • כתובת IP
  • שם התחום של ספק האינטרנט שלכם

מדובר אך ורק במידע שאינו מאפשר זיהוי שלך. מידע זה נחוץ למטרות טכניות כדי לספק לך כהלכה את התוכן שביקשת ואיסוף המידע הוא היבט בלתי נמנע של השימוש באתרי אינטרנט. נתוני היומן מנותחים אך ורק למטרות סטטיסטיות כדי לשפר את האתר שלנו ואת הפונקציונליות שבבסיסו. וולוו תעבד את הנתונים האישיים שלך על סמך האינטרס הלגיטימי של הבסיס המשפטי. האינטרסים הלגיטימיים של וולוו כוללים את האינטרס לנהל את אתרי האינטרנט שלה בכפוף לנהלים של עסק הוגן ולשמור על הזמינות והפונקציונליות של האתרים. 

קובצי Cookie
אנו משתמשים בקובצי Cookie ובפיקסלים למעקב על מנת לאסוף נתונים בנוגע לשימוש שלכם באתר האינטרנט כדי להתאים את האתר לצורכי המשתמשים בו. איסוף נתוני השימוש הללו ותהליך היצירה של פרופיל שימוש מתבצעים על בסיס אנונימי באמצעות מזהה של קובץ Cookie. אנו יוצרים ומאחסנים פרופילי שימוש אלה בצורה אנונימית בלבד ואין אנו משלבים אותם עם שמך או עם כל מידע אחר, כגון כתובת הדוא"ל שלך - פרטים שעלולים לחשוף את זהותך.

לא ניתן להשתמש בקובצי Cookie כדי להפעיל תוכניות או לשלוח וירוסים למחשב שלך. עם המידע הכלול בקובצי Cookie אנו יכולים לאפשר ניווט קל יותר ותצוגה נכונה של אתרי האינטרנט שלנו.

כל אתר אינטרנט כולל הצהרה משלו בנושא קובצי Cookie שבה אתה, כמשתמש, יכול לראות את השימוש המדויק בקובצי Cookie עבור אותו אתר ספציפי. 

העברת נתונים לגורמי צד שלישי

וולוו רשאית, במידה ויש צורך במימוש המטרה לעיבוד הנתונים האישיים, או אם היא נדרשת על-פי חוק או תקנה כלשהי לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברה אחרת בקבוצת וולוו, לרבות חברה מחוץ לאיחוד האירופי או לאזור הכלכלי האירופי EU‏/EEA. כמו כן, וולוו עשויה, במידה ויהיה בכך צורך למימוש המטרה של עיבוד הנתונים האישיים, לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברות וספקים מצד שלישי, לרבות חברות וספקים מחוץ ל-EU‏/EEA.

אנו עובדים עם מגוון ספקי שירות שונים כדי לספק את אתר האינטרנט של קבוצת וולוו. וולוו תבטיח שייעשה שימוש באמצעי הגנה מתאימים שיספקו רמות הגנה נאותות לנתונים האישיים שלך כנדרש על-פי חוקי ההגנה על נתונים החלים. .

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

אתרי האינטרנט שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין לנו השפעה על מידת הציות או אי-הציות של מפעילי האתרים הללו לתנאים בנושא הגנה על נתונים.

כמה זמן תשמור וולוו את הנתונים האישיים שלך?

וולוו תשמור את הנתונים האישיים שלך כל עוד היא נדרשת לממש את המטרות שבעבורן נאספים הנתונים האישיים. 

זכויות ההגנה על נתונים שלך

אתה רשאי לבקש מוולוו מידע בנוגע לנתונים האישיים שעובדו על-ידי וולוו ולגשת לנתונים אישיים אלה. כמו כן, אתה רשאי לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך אם הם אינם נכונים ולבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך. בנוסף, אתה רשאי לבקש להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך, כלומר לבקש מוולוו להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך בנסיבות מסוימות.

אתה גם רשאי להתנגד לעיבוד על בסיס אינטרס לגיטימי או לעיבוד לצורך שיווק ישיר. יש לך גם זכות לניידות של הנתונים (העברת הנתונים האישיים שלך למפקח אחר) אם העיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו מבוסס על הסכמה או על התחייבות חוזית והוא מתבצע באופן אוטומטי. 

אתה גם רשאי להפנות כל תלונה שעשויה להיות לך בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו לרשות מפקחת.