משאיות

מדיניות פרטיות

מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ

מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע”מ (להלן: "החברה" או כל פנייה בגוף ראשון) היא יבואנית רכבי וולוו, הונדה ורנו משאיות.

אנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך. מדיניות הפרטיות מבארת את סוגי המידע שאנו אוספים אודותיך, כיצד אנו אוספים אותו, מהם האמצעים בהם אנו נוקטים כדי לשמור על המידע שלך בצורה מאובטחת, מהם אמצעי האבטחה שעלייך לנקוט ומהם השימושים שאנו עושים בו. אנו מתארים גם את האפשרויות העומדות בפניך בנוגע למידע האישי שלך כאשר אתה מבקש מאיתנו לספק לך שירותים.

צור עמנו קשר:
אנו מקווים שמדיניות זו תענה על שאלותייך לגבי האיסוף והשימוש שאנו עושים במידע האישי שלך. אם אין הדבר כך, או אם יש לך שאלות נוספות, אנא צור עמנו קשר בטלפון: 03-5621399 או בדוא”ל: Moked@MCT.CO.IL

היקף

מדיניות זו מכסה את המידע האישי שאנו אוספים אודותיך עבור עסקי מכירת רכב ממותגי החברה ומכירת משאיות ("השירותים"). מדיניות זו אינה מטפלת במידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, כמו מידע אנונימי מצרפי.

נושאים חוקיים

אנו פועלים בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ושואפים למלא אחר כל חוקי הפרטיות הנוהגים במדינות השונות והחלים על המידע האישי שאנו אוספים ובו אנו משתמשים.

שינויים

אנו רשאים לשנות מדיניות זו מעת לעת. אם כך נפעל, מדיניות הפרטיות המתוקנת תחול בעת שנפרסם אותה באתר האינטרנט שלנו. אנו נתקן את הודעת “עודכנה לאחרונה” בעמוד הראשון של מדיניות זו בכל פעם שנבצע שינוי. אם שינוי כלשהו גורם לכך שמדיניות זו תגן במידה פחותה על המידע האישי שלך, היא לא תחול על מידע שאספנו אודותיך לפני שבוצע השינוי. החריג היחיד לכך יהיה אם הודענו לך על השינויים ונתנו לך הזדמנות להורות לנו לא להחילם על המידע האישי שלך.

איסוף

אנו נאסוף מידע אודותיך ממגוון מקורות לצורך עסקינו. הדוגמאות שנספק כאן הן להבהרה ואינן מהוות רשימה מלאה של דרכי פעולתנו.

מה אנו אוספים?

שם, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, כתובת דוא”ל, תאריך לידה, ופרטי אמצעי תשלום (להלן: "מידע אישי"). בהתאם לשירות המבוקש, לעיתים נבקש לקבל מידע נוסף אודותיך והנדרש להענקת השירות. כך למשל, בעת הרשמה באתר של אחד ממותגי החברה לנסיעת מבחן נאסוף את שמך, פרטי הקשר שלך ואיזור גיאוגרפי רלוונטי כדי לתאם את נסיעת המבחן.
אנו רשאים לאסוף מידע אישי הנחשב למידע רגיש כגון מידע אודות מצב בריאותך אם תבקש מאיתנו להתחשב בנכות.

מקורות

אנו אוספים ממך מידע אישי בעת ביצוע הזמנה של אחד השירותים, לרבות מידע שאתה מספק:

 • בזמן השיחה עם מרכז ההזמנות שלנו;
 • באתרי האינטרנט שלנו;
 • במשרדי החברה ובאתרי המכירות שלנו;

אנו גם אוספים מידע אישי אודותיך ממגוון מקורות אחרים, לרבות חברות קשורות או גופים עמם אנחנו משתפים פעולה.

קובצי COOKIES

Volvo AB משתמשת בקובצי cookies בעת הביקור באתר בהתאם לאמור במסמך זה.

תגי פיקסל (PIXEL TAGS)

בנוסף, אנו רשאים להשתמש ב”תגי פיקסל” או בטכנולוגיות דומות המאפשרות לנו לעקוב אחר פעולותיך כמשתמש באתרי האינטרנט שלנו או כמקבל של הודעות הדוא”ל שלנו. תגי פיקסל משמשים לאיסוף מידע אנונימי כדי לסייע לנו לקבוע הזמנות פופולריות, הקלקות ומידע אחר לצורך שיפור השירות שלנו. אנו משתמשים בהם גם בכדי לזהות אילו פרסומות מקוונות או דוא”ל הביאו אותך לאתר האינטרנט שלנו..

אתרי אינטרנט של חברות אחרות

אתרי האינטרנט והודעות הדוא”ל שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי חברות אחרות. עליך להיות מודע לכך שעל האיסוף והשימוש במידע שאתה מספק באתרים אלה תחול מדיניות הפרטיות של החברה המספקת את אתר האינטרנט ולא המדיניות שלנו.

שימוש במידע והעברתו לגורמים נוספים

אנו עובדים עם חברות שונות על מנת לתת לך את השירות המבוקש על ידך, כגון ספקים וחברות תפעול. חברות אלו הינן חברות עצמאיות אשר אינן נמצאות בבעלותנו או תחת שליטתנו ועל כן מדיניות זו אינה חלה עליהן. יחד עם זאת, על מנת שתקבל שירות מיטבי, אנו זקוקים להעברת המידע האישי שלך לגורמים אלו, כולל העברת המידע לחו”ל כאשר יש צורך בכך. על כן, לשם אספקת השירותים, ייאסף מידע אישי אודותייך והוא יועבר לגורמים אחרים כל עוד הדבר נחוץ לשם השירות אותו ביקשת ולאור המטרות המפורטות במסמך זה.

כאשר מועבר מידע כאמור לגורמים אחרים לצורך מתן שירות על ידם, יחולו על ההעברה חוקי הפרטיות במדינת היעד, ומדיניות הפרטיות של מקבל המידע, ולא יחולו הכללים המנויים במדיניות זו.

הפרטים שתמסור בעת ההתקשרות איתנו, ובכל פניה אחרת שלך אלינו יישמרו במאגר מידע ממוחשב בבעלות החברה. אין עליך חובה בדין למסור פרטים על עצמך, אבל אם לא תספק לנו פרטים מסוימים, לא נוכל לספק לך שירותים מסוימים במסגרת הסכם זה. במידה ואינך מעוניין למסור את המידע, נבקשך שלא לעשות שימוש באתר.

שמירה

אנו פועלים לשמירת המידע האישי אודותייך בצורה מאובטחת באופן שישמור אותו מדוייק, עדכני ומלא, ככל שנחוץ למטרות שלשמן אנו משתמשים בו.

אחסון

בד”כ נשמור מידע אישי אודות הלקוחות שלנו כל עוד אנו מאמינים שהוא דרוש למטרות עבורן הוא נאסף או כל עוד הדבר נדרש בהתאם לדין החל.
בסיסי המידע המרכזיים שלנו לאחסון המידע האישי שאנו אוספים ממוקמים בשרתי החברה בישראל . יחד עם זאת נעביר מידע לחו”ל לשותפינו העסקיים ולספקי שירות שונים במדינות היעד ובמדינות אחרות בהן ספקינו מעבדים את המידע אודותיך על מנת לספק לך שירות. העברת מידע כאמור תיעשה בהתאם להוראות הדין..

אבטחה

אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים, לרבות אמצעי אבטחה פיזיים, פרוצדורליים ואלקטרוניים ראויים לצורך הגנה על המידע האישי שלך, לרבות:

 • הגבלת הגישה של עובדינו למידע אישי;
 • אכיפת מדיניות ותהליכים כלפי עובדינו במהלך עבודתם עם מידע אישי;
 • שימוש בטכנולוגיות המתוכננות לשמירה על מידע במהלך שידורו, לרבות הצפנת SSL1 למידע שאתה מספק באתרי האינטרנט שלנו.

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
לכן, גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו’).
אם יש לך חשבון אצלנו, ועלה בך החשש שמא הוא אינו מאובטח עוד, עליך ליצור עמנו קשר באופן מידי על פי ההוראות המצוינות בסוף מדיניות זו.

אבטחת תקשורת

אנו משתדלים לאזן בין אבטחת המידע שלך ובין נוחותך. כתוצאה מכך, אנו עשויים לעיתים להשתמש בשיטת תקשורת בטוחה פחות מהחלופה הנוחה פחות. לדוגמה, אנו נשלח לך דוא”ל באופן לא מוצפן (כלומר קריא באופן מיידי) היות ורבים מלקוחותינו אינם יכולים לגשת לדוא”ל מוצפן (כלומר מקודד). משמעות הדבר היא שהדוא”ל שלנו, אם נותב באופן מוטעה או יורט, ניתן לקריאה בקלות רבה יותר מאשר דוא”ל מוצפן. כיוון שכך, אנא המנע מלכלול מידע סודי, כגון מספר כרטיס האשראי שלך בדברי הדוא”ל שאתה שולח אלינו.
כדי להשתמש בדרך מאובטחת יותר לתקשורת עמנו באמצעות האינטרנט, אנא פנה אלינו באמצעות אחד מפרטי הקשר המופיעים מטה.

עוד על הצפנת SSL

“SSL” משמעותו הצפנת שכבת שקעים מאובטחים (Secure Sockets Layer Encryption). אנו משתמשים בהגנה זו עבור המידע שאתה מוסר לנו באתרי האינטרנט שלנו. הצפנת SSL באה להבטיח שאכן אתה הוא זה ששולח את המידע לחברה וכי אף אחד אחר אינו מסוגל לקרוא או לשבש אותו במהלך השידור. כשאתה מתבקש לספק לנו את המידע האישי שלך באתרי האינטרנט שלנו, תוכל לראות שכתובת ה – “http “של האתר שלנו משתנה ל-“https”. התוספת של “s” מציינת כי האתר מאובטח לצורך העברת נתונים. תוכל גם לראות על המסך סמל של מנעול סגור המציין גם הוא שהאתר מאובטח.

גישה

באפשרותך לגשת ולעיין במידע האישי שלך ללא עלות ולתקן טעויות עובדתיות באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת: Moked@MCT.CO.IL
כדי להגן על הנתונים שלך אנו יכולים לדרוש שתספק לנו מידע המאפשר לנו לזהות אותך, כגון מספק תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שתמסור לנו.

שימושים

המידע שתמסור ישמש אותנו למטרות הבאות:

 1. שימושים תפעוליים

  שימושים תפעוליים הם למשל מתן שירותים. על מנת לספק לך שירותים אנו נשתמש, בין היתר, במידע האישי שלך כדי:
  • לבצע את עסקת מכירת הרכב;
  • לבצע את עסקת מכירת המשאית;
  • לספק לך שירות לקוחות;
  • לחייב ולגבות את הסכומים המגיעים לנו בעקבות ההתקשרות עמך;
  • לצרכי דיוור;
  • לצרכי שיווק ושימור קשרי לקוחות;
  • לצרכי מחקר שביעות רצון לקוחות וחקר שוק על מנת לסייע לנו בשיפור השירותים.
  אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין. עם זאת, נהיה רשאים לגלות את פרטיך לספקים שלנו לשם אספקת השירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותינו על-פי הסכם, ונהיה רשאים להעביר פרטיך לאחר בנסיבות שהדין מתיר או מחייב זאת, ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובהסכם ההתקשרות איתך. למשל, נוכל לשתף את המידע שלך עם חברות אשר יספקו לך שירותים שונים בקשר עם השירותים שלנו, לרבות ספק כרטיסי אשראי וחברות אחרות המעבדות את חיוביך.
 2. שימושים לצרכי הגנה ושימושים חוקיים

  אנו רשאים להשתמש ולחשוף את המידע האישי שלך כפי שאנו רואים לנכון, במסגרת הדין החל, כדי להגן על עסקינו. לדוגמה, אנו רשאים לחלוק את המידע האישי שלך עם ארגונים לאכיפת הסכם השירות והשבת כל הכספים המגיעים לנו.
  בנוסף, אנו רשאים לשתף את המידע האישי שלך מסיבות חוקיות, לרבות:
  • שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת חוק, לצורך זיהוי אנשים שעשויים להיות מעורבים בפעילויות בלתי חוקיות;
  • תגובה לגופים ממשלתיים ומנהליים בהקשר לחיובים העולים במהלך ההשכרה, כמו קנסות חניה או תנועה וחיובי אגרות; וגם
  • כדי לציית לדין החל.
  החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות ממך אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי:
  1. לציית לדרישות הדין או לקיים הליך משפטי;
  2. להגן על זכויותיה של החברה;
  3. לאכוף את תנאי השימוש באתר;
  4. לפעול כדי להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים;
  5. להגן עליך, במקרי חירום.

חשיפה לעסקאות תאגידיות

אנו רשאים לחשוף את המידע האישי שלך לחברות אחרות בהקשר למכירה, מיזוג או העברה של אחד משירותנו כדי לאפשר לחברה האחרת להחליט האם להמשיך בעסקה. אם העסקה מושלמת, החברה תידרש לשמור על ההוראות הרלוונטיות של מדיניות זו ביחס למידע שנאסף אודותיך.

שימושים שיווקיים

נשמור את המידע האישי שלך ונשתמש בו כדי לפתח תוכניות שיווק ממוקדות והצעות שירות שאנו מאמינים שיועילו לך. על כן פרטייך ישמשו את החברה, ככל שנתת הסכמת לכך במקרים המתאימים במהלך הרשמה באתר או בכל דרך אחרת, לצורך משלוח דברי שיווק, פרסום, הצעות לשירותים, שיתוף במבצעים, מתן הטבות, מסירת הודעות שונות, עריכת סקרים וכו’, וזאת בכל אמצעי תקשורת, לרבות דואר אלקטרוני, הודעת SMS, מערכת חיוג אוטומטי, פקסימיליה או דואר רגיל. בכל עת תוכל להודיע לנו כי אינך מעוניין בקבלת תוכן שיווקי או לבקש למחוק את המידע שהוביל לדיוור הישיר ולא דרוש לנו למטרות לגיטימיות באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בכתובת הדוא”ל: Moked@MCT.CO.IL
גם לאחר בקשת ההסרה ייתכן שישלחו אליך דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין גם ללא הסכמתך.

נקודות נוספות

 • אם אתה בוחר שלא לקבל תכתובות שיווקיות, אנו נבצע תמיד את הבחירה האחרונה שלך. למרות שאנו שואפים לעבד את בחירותיך באופן מידי, אתה עשוי עדיין לקבל תקשורת שיווקיות שנשלחה לפני שקיבלנו את בקשתך לבטל את הרישום;
 • אם פרטי ההתקשרות שלך משתנים, אנא עדכן את הפרופיל האישי שלך באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות שלנו בכתובת דוא”ל: Moked@MCT.CO.IL או בטלפון: 03-5621399. אנו נמשיך לשלוח אליך תכתובות לכתובת האחרונה שנמסרה לנו על ידך.

צור קשר

אנו מקווים כי מדיניות זו עונה על שאלותיך לגבי האיסוף והשימוש שלנו במידע האישי שלך. אם יש לך שאלות נוספות או אם הינך מעוניין ליצור עמנו קשר למטרה מסוימת, אנא פנה אלינו באחד מאמצעי ההתקשרות הבאים:
המסגר 50, תל-אביבת 03-5621399, Moked@MCT.CO.IL

קבוצת וולוו

קבוצת וולוו מתייחסת לפרטיות ברצינות. אנחנו מעריכים את האמון שאתה נותן בנו בעצם מסירת המידע האישי שלך. אנו מתחייבים להשתמש תמיד במידע האישי שלך באופן הוגן וראוי לאמון זה.

אנו מתחייבים לפעול מולך בשקיפות בנוגע למידע שאנו אוספים, לשימוש שאנו עושים בו, לגורמים שעמם אנו משתפים אותו ולאיש הקשר שעליך לפנות אליו במקרה של שאלות.

פרטיות כללית באתר האינטרנט

ניתן להשתמש באתר האינטרנט של קבוצת וולוו מבלי לגלות את זהותך. להלן פירוט המידע שאנו אוספים באופן רגיל בעת כניסה שלכם לאתרי האינטרנט שלנו. אם אתה נרשם לאחד מהשירותים שלנו או יוצר אתנו קשר דרך טפסים, יופיע מידע מפורט לגבי אופן העיבוד של הנתונים שלך בהקשר של הרישום.

פרטי הזיהוי והקשר של האחראי ומנהל הפרטיות של הקבוצה

AB Volvo‏ ("וולוו"), בתוקף היותה מנהלת של נתונים אישיים, אחראית לעיבוד הנתונים האישיים הקשורים אליך על-פי החוקים והתקנות החלים על הגנה על נתונים.

אם יש לכם שאלות בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלכם, פנו למנהל הפרטיות בקבוצת וולוו בכתובת gpo.office@volvo.com או בדואר או בטלפון:

אל: AB Volvo, Group Privacy Office,
Dept AA14100, VGHQ ,
SE-405 08 Göteborg, Sweden 
+46 (0)31 66 00 00

אילו קטגוריות של נתונים אישיים תעבד וולוו, לאיזו מטרה ועל סמך איזה בסיס משפטי?

בעת הגישה לאתר אינטרנט של וולוו, דפדפן האינטרנט שלך הוגדר טכנית לשדר באופן אוטומטי את הנתונים הבאים ("נתוני יומן") לשרת האינטרנט שלנו, שאנו לוכדים בקובצי יומן:

 • תאריך גישה
 • שעת גישה
 • כתובת URL של האתר המפנה
 • קובץ שאוחזר
 • היקף הנתונים ששודרו
 • סוג וגרסת הדפדפן
 • מערכת הפעלה
 • כתובת IP
 • שם התחום של ספק האינטרנט שלכם

מדובר אך ורק במידע שאינו מאפשר זיהוי שלך. מידע זה נחוץ למטרות טכניות כדי לספק לך כהלכה את התוכן שביקשת ואיסוף המידע הוא היבט בלתי נמנע של השימוש באתרי אינטרנט. נתוני היומן מנותחים אך ורק למטרות סטטיסטיות כדי לשפר את האתר שלנו ואת הפונקציונליות שבבסיסו. וולוו תעבד את הנתונים האישיים שלך על סמך האינטרס הלגיטימי של הבסיס המשפטי. האינטרסים הלגיטימיים של וולוו כוללים את האינטרס לנהל את אתרי האינטרנט שלה בכפוף לנהלים של עסק הוגן ולשמור על הזמינות והפונקציונליות של האתרים. 

קובצי Cookie

אנו משתמשים בקובצי Cookie ובפיקסלים למעקב על מנת לאסוף נתונים בנוגע לשימוש שלכם באתר האינטרנט כדי להתאים את האתר לצורכי המשתמשים בו. איסוף נתוני השימוש הללו ותהליך היצירה של פרופיל שימוש מתבצעים על בסיס אנונימי באמצעות מזהה של קובץ Cookie. אנו יוצרים ומאחסנים פרופילי שימוש אלה בצורה אנונימית בלבד ואין אנו משלבים אותם עם שמך או עם כל מידע אחר, כגון כתובת הדוא"ל שלך - פרטים שעלולים לחשוף את זהותך.

לא ניתן להשתמש בקובצי Cookie כדי להפעיל תוכניות או לשלוח וירוסים למחשב שלך. עם המידע הכלול בקובצי Cookie אנו יכולים לאפשר ניווט קל יותר ותצוגה נכונה של אתרי האינטרנט שלנו.

כל אתר אינטרנט כולל הצהרה משלו בנושא קובצי Cookie שבה אתה, כמשתמש, יכול לראות את השימוש המדויק בקובצי Cookie עבור אותו אתר ספציפי. 

העברת נתונים לגורמי צד שלישי

וולוו רשאית, במידה ויש צורך במימוש המטרה לעיבוד הנתונים האישיים, או אם היא נדרשת על-פי חוק או תקנה כלשהי לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברה אחרת בקבוצת וולוו, לרבות חברה מחוץ לאיחוד האירופי או לאזור הכלכלי האירופי EU‏/EEA. כמו כן, וולוו עשויה, במידה ויהיה בכך צורך למימוש המטרה של עיבוד הנתונים האישיים, לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברות וספקים מצד שלישי, לרבות חברות וספקים מחוץ ל-EU‏/EEA.

אנו עובדים עם מגוון ספקי שירות שונים כדי לספק את אתר האינטרנט של קבוצת וולוו. וולוו תבטיח שייעשה שימוש באמצעי הגנה מתאימים שיספקו רמות הגנה נאותות לנתונים האישיים שלך כנדרש על-פי חוקי ההגנה על נתונים החלים. .

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

אתרי האינטרנט שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין לנו השפעה על מידת הציות או אי-הציות של מפעילי האתרים הללו לתנאים בנושא הגנה על נתונים.

כמה זמן תשמור וולוו את הנתונים האישיים שלך?

וולוו תשמור את הנתונים האישיים שלך כל עוד היא נדרשת לממש את המטרות שבעבורן נאספים הנתונים האישיים. 

זכויות ההגנה על נתונים שלך

אתה רשאי לבקש מוולוו מידע בנוגע לנתונים האישיים שעובדו על-ידי וולוו ולגשת לנתונים אישיים אלה. כמו כן, אתה רשאי לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך אם הם אינם נכונים ולבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך. בנוסף, אתה רשאי לבקש להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך, כלומר לבקש מוולוו להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך בנסיבות מסוימות.

אתה גם רשאי להתנגד לעיבוד על בסיס אינטרס לגיטימי או לעיבוד לצורך שיווק ישיר. יש לך גם זכות לניידות של הנתונים (העברת הנתונים האישיים שלך למפקח אחר) אם העיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו מבוסס על הסכמה או על התחייבות חוזית והוא מתבצע באופן אוטומטי. 

אתה גם רשאי להפנות כל תלונה שעשויה להיות לך בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו לרשות מפקחת.