משאיות

הודעת פרטיות בנושא ייעוץ

הודעה בנושא נתונים אישיים 

הודעה זו מספקת מידע על העיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי קבוצת וולוו.

קבוצת וולוו עשויה לעבד נתונים אישיים לגביך, אם אתה אדם, או עובד החברה, שקנה או שכר מוצר או שירות שמציעה אחת מהחברות השייכות לקבוצת וולוו, או שקונה או שוכר זאת כיום. במקרה זה, קרא את ההודעה ללקוחות. 

אם אתה אדם, או עובד החברה, שמכר או השכיר מוצר או שירות לאחת מהחברות השייכות לקבוצת וולוו, או שמוכר או משכיר זאת כיום, ייתכן שנעבד נתונים אישיים לגביך. במקרה זה, קרא את ההודעה לספקים.

אם אתה נהג רכב או מפעיל של מכונה בתחום הבניין שנמכרו או יוצרו על-ידי אחת מהחברות השייכות לקבוצת וולוו, בעבר או כיום, ייתכן שנעבד נתונים אישיים לגביך. במקרה זה, קרא את ההודעה לנהגים.

אם אתה מועסק כיום או שהועסקת בעבר על-ידי חברה השייכת לקבוצת וולוו, או שהועסקת בתור יועץ, ייתכן שנעבד נתונים אישיים לגביך. במקרה זה, קרא את ההודעה לעובדים או ליועצים. 

פרטי הזיהוי והקשר של האחראי ומנהל הפרטיות של הקבוצה

הודעה זו מספקת מידע על העיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו. 

החברה שהעסיקה אותך (להלן, "וולוו") היא הנאמנה של הנתונים האישיים שוולוו משיגה ממך ומהמקורות האחרים המתוארים להלן. וולוו אחראית לעיבוד הנתונים האישיים שלך על-פי החוקים והתקנות החלים בנושא הגנה על נתונים. 

אם יש לכם שאלות בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלכם, פנו למנהל הפרטיות בקבוצת וולוו בכתובת gpo.office@volvo.com או בדואר או בטלפון:

AB Volvo, אל: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00

 

וולוו תעבד את כל או חלק מקטגוריות הנתונים האישיים הבאות.

 • פרטים אישיים,כגון שם, תאריך לידה, מגדר, לאום, שפה מועדפת, תמונה
 • נתונים ארגוניים, כגון מספר שירות הייעוץ, תיאור השירותים, מקום עבודה, יחידה עסקית, מחלקה, מנהל, כפופים ישירים
 • פרטים ליצירת קשר, כגון המיקום של מקום העבודה, כתובת בבית, דואר אלקטרוני, מספר טלפון
 • נתונים אדמיניסטרטיביים של הייעוץ, כגון חוזה הייעוץ ומידע בנוגע לתאריך ההתחלה ותאריך הסיום של המשימה
 • נתוני זמן, כגון שעות העבודה שבוצעו
 • נתוני אבטחה, כגון כרטיסי גישה, זכויות גישה ושימוש בכרטיסי גישה ובזכויות גישה
 • נתוני בריאות ובטיחות, כגון מידע על תקריות הקשורות לעבודה
 • נתוני ייצור/תיקונים/טיפולים, כגון מעקב אחר ורישום של פעילויות שבצעת בקשר לייצור, תחזוקה, תיקון או טיפול בכלי רכב
 • נתוני כשירות, כגון רישומי לימודים ופעילויות הדרכה
 • נתוני ניהול נסיעות, כגון מידע על נסיעות עסקיות, פרטי הזמנות, מספר דרכון, חשבוניות נסיעה ותקציבים להוצאות אישיות
 • נתונים של מוקד הסיוע והתמיכה,כגון שאלות שנשאלו על-ידך/על-ידי המנהל שלך בוולוו/על-ידי מחלקת משאבי האנוש בנוגע למשימה שלך או לציוד IT או לתמיכה שסופקה לך בקשר עמם
 • נתונים הקשורים ל-IT, כגון מזהה משתמש, סיסמאות, פרטי כניסה, וכן נתונים ורישומים שנוגעים לשימוש שלך בציוד, יישומי ושירותי ה-IT של וולוו, בהתאם למדיניות של וולוו, החלה מעת לעת

מצוין במפורש שהיבטים מסוימים של נתוני בריאות ואבטחה נחשבים לנתונים רגישים במסגרת חוקי ההגנה על נתונים שחלים והם יטופלו בזהירות יתרה. מצוין במפורש שנתונים רגישים מעובדים רק במקרה של מחויבות משפטית ו/או הסכמה מפורשת.

כמו כן, שים לב שנתונים מסוימים שמופקים על-ידי הרכב (לדוגמה, מספר רכב/שלדה, איתותים וכדומה) מופקים באופן אוטומטי בעת השימוש במוצר שנמצא בבעלות וולוו, כגון משאית. עם זאת, וולוו אינה משתמשת בנתונים כאלה אלא אם כן השימוש בהם קשור לפעילויות בדיקה, לפתרון של בעיות איכות או למטרות של פיתוח מוצרים.

וולוו גם עשויה לעבד כמות מוגבלת של נתונים אישיים (שם ופרטים ליצירת קשר) של אנשים שציינת כאנשים שעל וולוו ליצור עמם קשר במקרה חירום.

וולוו תעבד את הנתונים האישיים שלך על סמך אחד מהבסיסים המשפטיים הבאים, ראה פרטים נוספים להלן.

 • התחייבות חוזית. לדוגמה, וולוו חייבת לעבד את הנתונים האישיים שלך כדי לעמוד בהסכם השירותים עם המעסיק שלך.
 • אינטרסים לגיטימיים. האינטרסים הלגיטימיים של וולוו הם בדרך כלל לנהל את הפעילות היומיומית שלה, לאבטח את המתקנים והציוד שלה ולשמור על בקרה פנימית. כדי לבסס את העיבוד של נתונים אישיים על איזון בין אינטרסים, וולוו מבצעת הערכה של כל מקרה לגופו. לדוגמה, וולוו צריכה לעבד נתונים אישיים מסוימים כדי לאפשר ניהול של הנסיעות שלך הקשורות לעבודה, כאשר במקרה זה האינטרסים הלגיטימיים של וולוו הם לנהל את הפעילות היומיומית שלה; או למשל, וולוו צריכה לעבד נתונים אישיים מסוימים כדי לבדוק את המצב של ציוד ה-IT שלה, כאשר במקרה הזה האינטרסים הלגיטימיים של וולוו הם לאבטח את הציוד שלה.

במקרים יוצאי דופן, ורק כאשר לא ניתן להחיל שום בסיס משפטי אחר, וולוו עשויה לבקש את הסכמתך לעיבוד הנתונים האישיים שלך. אם נעשה שימוש בהסכמה, אתה רשאי לבטל את הסכמתך בכל עת, אם כי זה לא ישפיע על חוקיות העיבוד שהתבסס על ההסכמה לפני הביטול שלה.

וולוו תעבד את הנתונים האישיים שלך, כפי שהודגם לעיל, לצורך המטרות המצוינות להלן.

אדמיניסטרציה (בדרך כלל על בסיס התחייבות חוזית ו/או איזון בין אינטרסים)

 • לאפשר את הרישום שלך במערכות של וולוו וניהול כללי של המשימה שלך אצל וולוו
 • לאפשר שימוש נאות ברישיון
 • לאפשר עדכון של התרשים הארגוני ורישום היועצים, כולל הפקה של דוחות פנימיים וסטטיסטיקה
 • לאפשר פרויקטי המשך

דיווח (בדרך כלל על בסיס מחויבות משפטית ו/או איזון בין אינטרסים)

 • לאפשר דיווח לרשויות, כנדרש בחוק
 • לאפשר מעקב אחר שעות העבודה שלך לצורך הפקת חשבוניות למעסיק שלך

סביבת עבודה ובטיחות המוצר (בדרך כלל על בסיס מחויבות משפטית ו/או איזון בין אינטרסים)

 • לאפשר עמידה בהתחייבויות של וולוו לספק סביבת עבודה בטוחה (כולל פיקוח ומניעת גישה בלתי מורשית לשטח או לציוד של וולוו) ובהתחייבויות אחרות הנוגעות לסביבת העבודה כפי שהוגדרו על-ידי חוקי סביבת עבודה או דיני עבודה
 • לאפשר עמידה בהתחייבויות של וולוו בנוגע לבטיחות ואיכות המוצר

ההתפתחות והפעילויות שלך (בדרך כלל על בסיס מחויבות משפטית ו/או התחייבות חוזית ו/או איזון בין אינטרסים)

 • לאפשר פעילויות שנוגעות לפיתוח כישורים
 • לאפשר ולהציע פעילויות לימוד והדרכה

פעילויות עובדים הקשורות לעבודה (בדרך כלל על בסיס מחויבות משפטית ו/או התחייבות חוזית ו/או אינטרס לגיטימי)

 • לאפשר את הביצוע של משימות העבודה שלך, כגון כתיבת הודעות דוא"ל, יצירת מסמכים, דוחות, מצגות, שרטוטים וכדומה
 • לאפשר נסיעות עסקיות
 • לאפשר מענה על שאלות שנשאלו על-ידך/על-ידי המנהל שלך בוולוו/על-ידי מחלקת משאבי האנוש בנוגע למשימה שלך או לציוד/שירותי IT או לאספקת תמיכה הנחוצה לביצוע המשימות שלך בעבודה
 • לאפשר מעקב אחר המדיניות של וולוו, כולל קוד ההתנהגות של קבוצת וולוו ומדיניות ה-IT של וולוו, כפי שיחולו מעת לעת, כדי להבטיח ציות למדיניות כזו וכדי לחקור חשדות לפעילויות אסורות

מחקר ופיתוח ופתרון בעיות הקשורות לאיכות (בדרך כלל על בסיס אינטרס לגיטימי)

 • לאפשר פעילויות מחקר ופיתוח הנוגעות למוצרי וולוו (כגון משאיות) שכוללות שימוש בנתוני רכב המופקים בעת השימוש שלך במוצר שנמצא בבעלות וולוו (ראה לעיל)
 • לאפשר פתרון בעיות איכות הנוגעות למוצרי וולוו (כגון משאיות) שכולל שימוש בנתוני רכב המופקים בעת השימוש שלך במוצר שנמצא בבעלות וולוו (ראה לעיל)

וולוו תשיג את הנתונים האישיים שלך בעיקר ממך, מהמנהל שלך בוולוו, מהמעסיק שלך, ממחלקת משאבי האנוש או מצד שלישי שאליו הפנית אותנו לצורך השגת הנתונים האישיים שלך. יתכן שנתונים אישיים מסוימים יופקו גם באופן אוטומטי ממערכת ה-IT של וולוו, כגון יצירת מזהה משתמש.

נתונים אישיים דרושים ונחוצים כדי לקיים את הסכם הייעוץ שלך, ולא ניתן יהיה לחתום עליו ללא הנתונים האישיים הנחוצים.

וולוו לא תשתף בדרך כלל את הנתונים האישיים שלך עם מישהו מחוץ לקבוצת וולוו, אלא אם כן היא תידרש לעשות זאת על-פי חוק או תקנה כלשהי. עם זאת, וולוו עשויה, במידה ויהיה בכך צורך למימוש המטרה של עיבוד הנתונים האישיים, לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברה אחרת בקבוצת וולוו, לרבות חברה מחוץ לאיחוד האירופי או לאזור הכלכלי האירופי (EU‏/EEA). כמו כן, וולוו עשויה, במידה ויהיה בכך צורך כדי לממש את המטרה של עיבוד הנתונים האישיים, לשתף את הנתונים האישיים שלך עם ספקים מצד שלישי, לרבות ספקים מחוץ ל-EU‏/EEA.

וולוו תבטיח שייעשה שימוש באמצעי הגנה מתאימים, שמספקים רמות הגנה נאותות לנתונים האישיים שלך, כנדרש על-פי החוקים החלים להגנה על נתונים. לדוגמה, הדבר עשוי לכלול את השימוש בהסכמי עיבוד נתונים בין חברות או בהסכמי עיבוד נתונים חיצוניים המבוססים על סעיפי חוזה סטנדרטים שאושרו על-ידי האיחוד האירופי או על-ידי ה‏EU-US Privacy Shield‎-‎, או שימוש במנגנונים אחרים שקיבלו הכרה או אושרו על-ידי הרשויות הרלוונטיות מעת לעת. אם יש לך שאלות בנוגע להעברה, צור קשר עם האחראי על הגנה על נתונים בוולוו.

וולוו תשמור בדרך כלל את הנתונים האישיים שלך במהלך הסכם הייעוץ. עם סיום הסכם הייעוץ, וולוו תשמור רק את הנתונים האישיים שלדעתה יהיו נחוצים למימוש המטרות שלשמן הם נאספו ורק עד המימוש של המטרות האלה, או, אם הם יישמרו עד למועד מאוחר יותר, עד המועד שעשוי להידרש כדי לעמוד במחויבויות משפטיות מקומיות או כדי למלא דרישות חוקיות כלשהן במקרה של מחלוקת או תביעה בפועל, או של איום או צפי למחלוקת או תביעה.  

אתה רשאי לבקש מוולוו מידע בנוגע לנתונים האישיים שעובדו על-ידי וולוו ולגשת לנתונים אישיים אלה. כמו כן, אתה רשאי לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך אם הם אינם נכונים ולבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך. בנוסף, אתה רשאי לבקש להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך, כלומר לבקש מוולוו להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך בנסיבות מסוימות. אתה גם רשאי להתנגד לעיבוד על בסיס אינטרס לגיטימי או לעיבוד לצורך שיווק ישיר. יש לך גם זכות לניידות של הנתונים (העברת הנתונים האישיים שלך למפקח אחר) אם העיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו מבוסס על הסכמה או על התחייבות חוזית והוא מתבצע באופן אוטומטי.

אתה גם רשאי להפנות כל תלונה שעשויה להיות לך בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו לרשות מפקחת. לקבלת מידע נוסף בנוגע לזכויות האלה ולאופן שבו ניתן לממש אותן, צור קשר עם האחראי על הגנה על נתונים בוולוו. 

מידע נוסף אודות זכויות נשואי המידע