משאיות

הסכמי שירות

ברשימה שלהלן מצוינים הסכמי השירות הזמינים עבור השירותים שניתנים על-ידי Volvo Trucks.

בהסכמי שירות אלה מפורטים התנאים וההתניות שלפיהם יינתנו השירותים שלנו. תנאים ספציפיים עבור שירותים מסוימים מפורטים בנפרד במסמכים.

אם יש לך שאלות נוספות, ניתן לפנות לארגון המכירות של כל יבואן מורשה של Volvo Trucks.

לחץ על הקישורים שלהלן כדי לעבור לנושאים הספציפיים
 

Dynafleetגישה לנתוניםMy Truck

Dynafleet

Dynafleet Service Agreement - EN Format PDF Size 131 KB

גישה לנתונים

My Truck

Map based I-See Service Agreement

Service Planning Uptime Care Service Agreement

יש לכם שאלה?

הסוכנות המקומית של 'וולוו משאיות' יכולה להשיב לכל שאלה. בקר בסוכנות הרכב, התקשר או בקש מהסוכן לבוא אליך לפגישה.