משאיות

הסכמי שירות

ברשימה שלהלן מצוינים הסכמי השירות הזמינים עבור השירותים שניתנים על-ידי וולוו משאיות.

בהסכם השירות מפורטים התנאים וההתניות שלפיהם יינתנו שירותים אלה. תנאים ספציפיים עבור שירותים מסוימים מפורטים בנפרד במסמכים

אם יש לך שאלות נוספות, ניתן לפנות לארגון המכירות של כל יבואן מורשה של וולוו משאיות.

DynaFleet

גישה לנתונים

My Truck