משאיות

הסכם ניהול נתונים

סעיף זה מכיל מידע וקישורים בנוגע להסכם ניהול הנתונים שלך (להלן "הסכם ניהול נתונים" או "הסכם")

הסכם ניהול הנתונים הוא ההסכם בנושא השימוש בנתוני הרכב, ועל הלקוח לאשרו על מנת שיינתנו השירותים המחוברים.

עבור לקוחות הנרשמים באמצעות Volvo Connect, תנאי השימוש של משתמש יקושרו לחתימה על הסכם ניהול הנתונים.

אם ברצונך, בתור לקוח, לבטל את הסכם ניהול הנתונים, או אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע להסכם ניהול הנתונים, פנה לארגון המכירות של כל יבואן וולוו מורשה.

ברצונך לבטל את השירותים ואת הסכם ניהול הנתונים?
 

אם ברצונך לבטל את הסכם ניהול הנתונים והשירותים, מלא את הטופס שלהלן, חתום עליו ושלח עותק סרוק ליבואן שלך.

לפני כן, צור קשר עם ארגון המכירות של כל יבואן וולוו מורשה.

האם אתה מוכר את הרכב – שינוי בעלות
 

אם אתה מעביר את הבעלות (על-ידי מכירה או שינוי בעלות באופן אחר) על כלי הרכב שלך, אנו זקוקים לתמיכתך על מנת להודיע לבעלים החדשים שעליהם לחתום על הסכם ניהול הנתונים מול חברת וולוו משאיות. אם הבעלים החדשים לא מאשרים בפניך שהם חתמו על הסכם זה, מלא את הטופס שלהלן, חתום עליו ושלח עותק סרוק אל connected.services@volvo.com

יש לכם שאלה?

הסוכנות המקומית של 'וולוו משאיות' יכולה להשיב לכל שאלה. בקר בסוכנות הרכב, התקשר או בקש מהסוכן לבוא אליך לפגישה.