משאיות

מפרט השלדה של Volvo FMX

גובהי שלדה

Med 

כ- 900 מ"מ

High

כ- 1000 מ"מ

X-High 

כ- 1200 מ"מ

XX-High 

כ- 1240 מ"מ

עומס מרבי על סרן קדמי (טון)

 

אוויר 

עלים 

Med 

10/20*

10 

High 

10/20*

10/20**

X-High 

10/20**

XX-High 

10/20***

* עם סרן קדמי כפול FAL20 ב-GRAS-GR
** עם סרן קדמי כפול FAA20
*** עם סרן קדמי כפול FAA21

עומס מרבי על סרן קדמי (טון)

FA-LOW

סרן קדמי נמוך עבור שלדה בגובה בינוני, עם עומס סרן של עד 9/18 טון.

FA-MED

סרן קדמי בינוני עבור שלדה בגובה בינוני, עם עומס סרן של עד 10/20 טון.

FA-HIGH

סרן קדמי גבוה עבור שלדה גבוהה, עם עומס סרן עד 10/20 טון.

FA-XHIGH

סרן קדמי גבוה במיוחד עבור שלדה גבוהה במיוחד, עם עומס סרן של עד 10/20 טון.

FA-XXHIGH

סרן הנעה קדמי, עומס סרן עד 10/20 טון.

ñøðéí ÷ãîééí ëôåìéí - FA-HIGH/FA-XHIGH

זמין בתצורות 8×2, ‏8×4, ‏10×4, עומס סרן עד 20 טון.

מתלה אחורי

סוג

שילובי סרן

סוג מתלה

עומס סרן/בוגי

הפחתה

סרנים אחרים

יחיד

     

RAD-L90

4×2

פרבולי/מרובה עלים

13 טון

יחיד/טבור

 

RAD-GR

4×2

אוויר 

13 טון

יחיד/טבור

 

RAD-G2

4×2

אוויר 

13 טון

טבור

 

RAD-G4

4×2

אוויר

12 טון

יחיד

 

RAD-L90

4×4

פרבולי/מרובה עלים

13 טון

טבור 

 

RAD-G2

4×4

אוויר

13

טבור

 

      

חוגון

     

RADT-GR

6×2/8×2

אוויר

19/20.5/22.5/23 טון

יחיד/טבור

סרן קבוע/טאג הניתן להיגוי/בהיגוי

RAPD-GR

6×2

אוויר

16/19/22 טון

יחיד/טבור

סרן קבוע/פושר הניתן להיגוי

RAPD-G4

6×2

אוויר

16 טון

יחיד

קבוע

RADD-G2

6×4/6×6/8×4/8×6

אוויר

21/23/26 טון

יחיד/טבור

 

RADD-BR

6×4/6×6/8×4/8×6

פרבולי

20/21 טון

יחיד/טבור

 

RADD-TR1

6×4/8×4

פרבולי/מרובה עלים

23/26 טון

יחיד/טבור

 

RADD-TR2

6×4/8×4

מתלה עלים

26/32 טון

טבור

 

RADD-GR

6×4/8×4

אוויר

17/21/23/26 טון

יחיד/טבור

 

RADD-BR

6×6

פרבולי

21 טון

טבור

 

RAPDT-GR

8×2

אוויר

27/30/30.5/31.5/32 טון

יחיד/טבור

3 סרנים/פושר הניתן להיגוי וסרן טאג קבוע או הניתן להיגוי

RADD-TR3

6×4/6×6/8×4/8×6

פרבולי

38 טון

טבור

 

RADDT-GR

8×4/10×4

אוויר

27/33/36 טון

יחיד/טבור

סרן טאג (ניתן להיגוי)

RAPDD-GR

8×4

אוויר

27/30.5/32/35 טון

יחיד/טבור

סרן פושר (ניתן להיגוי)

RADDT-G2

8×4/10×4/10×6

אוויר

27/33/36 טון

יחיד/טבור

3 סרנים/סרן קבוע הניתן להיגוי

RADD-TR1

6×6/8×6

פרבולי/מרובה עלים

26 טון

טבור

 

RADD-TR2

6×6/8×6

מתלה עלים

26/32 טון

טבור

 

מוטות גרירה

מוטות גרירה בהתקנה מרכזית, בהתקנה תחתית למחצה ובהתקנה תחתית עבור גרורים עם סרן מרכזי. ניתן להתקין מוטות במרווחים של 25 מ"מ.

מכלי דלק

מכלי אלומיניום או פלדה בנפחים של 150 עד 900 ליטר. נפח דלק מרבי של 1,480 ליטר לראש גורר 4X2.
עבור סרן קדמי כפול EU6, מכל דלק מפלסטיק שמותקן בין הסרנים הקדמיים.

מכלי AdBlue‬

פלסטיק. נפחים החל מ- 32 ועד 100 ליטר. משאבת AdBlue משולבת במודול מכל AdBlue.

צלחות גרירה

התקנה מאושרת מאפשרת עומס של עד 36 טון. צלחת גרירה ISO עם פרופילים בצורת L בגבהים שונים כלולה בסדרה ומציעה חופש בחירה משמעותי. צלחת גרירה המותקנת על אוגן היא גרסה בעלת משקל נמוך שאינה מצריכה תושבת התקנה. גובה צלחת הגרירה מעל השלדה הוא כ-140 מילימטרים. מחוון משולב לסיכה וחיבור לגרור זמין כאופציה בגרסאות ספציפיות.

בלמים

התכונה EBS (בלמים מפוקחים אלקטרונית) מעניקה יכולת תגובה, ביצועים ותחושת בלימה מעולים, וכן מאפשרת גישה לכמה תכונות שימושיות. התכונה EBS זמינה כעת בבלמי דיסק ובבלמי תוף Z-cam (עבור מגוון תצורות סרנים נבחרות וגובהי שלדה). שדרג את מערכת הבלמים על-ידי הוספת חבילת EBS Medium או אחת מהאפשרויות הנוספות.
כל המפרטים הנם בהתאם לתקן EBS.

ההיגוי הדינמי של וולוו

מערכת היגוי פעילה עם חפיפת מומנט. מספקת כוח היגוי רב יותר במהירויות נמוכות, מפחיתה חבטות היגוי, ושומרת על ההגה מיושר בעת בלימה על משטחים בעלי רמת חיכוך שונה. גלגל ההגה חוזר אוטומטית למצב ניטראלי בעת נסיעה לפנים ולאחור כאחת.
ההיגוי הדינמי של וולוו זמין כעת עבור כל תצורות הסרנים מלבד תצורות עם סרן הינע קדמי (4×4, 6×6, ‎8×6 ו-‎10×6).
תכונות היגוי אקטיבי נוספות, כגון הגדרות אישיות והנחיות היגוי נוספות כדי להפוך את הנהיגה למהנה ובטוחה אפילו יותר.

הרמת סרן כפול

תכונה זו מאפשרת ניתוק והרמה של הסרן האחורי ביותר בבוגי הטנדם כדי להפחית את צריכת הדלק ולהקטין את רדיוס הפנייה. על-ידי לחיצה על לחצן בלוח המחוונים, הנהג יכול להרים את הסרן בעת פריקת המשאית. כאשר המשאית נטענת, הסרן מנמיך את עצמו ומתחבר אוטומטית.
הרמת סרן כפול‬‬ זמינה בתצורות ‎6×4 ו-‎8×4 (עם שלדת טנדם) שמצוידות בבלמי דיסק.

ATC - בקרת משיכה אוטומטית

מפעילה אוטומטית את סרן ההינע הקדמי בעת הצורך ומנתקת אותו כשתנאי השטח מאפשרים זאת, על מנת לחסוך דלק ולשפר את כושר התמרון. ATC כלול כחלק מהמפרט הסטנדרטי בכל התצורות של Volvo FMX עם סרן הינע קדמי (4×4, 6×6, ‎8×6 ו-‎10×6).

סרנים קבועים

זמינים בכמה תצורות – קבועים עם גלגל יחיד או גלגלים כפולים, בעלי היגוי עצמי או היגוי פעיל. עומס סרן: 7.5, ‏9.5, ‏10 או 16 טון.

סרני פושר

זמינים בגרסת היגוי קבוע או אקטיבי עבור ראשים גוררים או משאיות אחודות. עומס סרן: 4.5, 7.5 או 9 טון.

חבילת EBS Medium

בנוסף לחבילת EBS Standard, חבילת EBS Medium מוסיפה את התכונות הבאות:

ניטור מצב EBS

ניטור מצב EBS דרך המערכת האלקטרונית של הרכב TEA2 +‎ ו-Tech Tool של וולוו.

מערכת עזר לזינוק בעליה

הבלמים משוחררים רק כשמומנט המנוע מספיק כדי להניע את הרכב לפנים.

ניתוח שחיקת רפידות

התראת רפידות בלימה שחוקות – מחשב את הקילומטרים לנסיעה שנותרו עם הרפידות הקיימות. (רק בבלמי דיסק.)

שחרור אוטומטי של בלם החניה

בלם החניה משוחרר כאשר הנהג לוחץ על דוושת ההאצה ומתבצע שילוב של הילוך (בתיבות הילוכים I-Shift בלבד).

אפשרויות נוספות

בנוסף לחבילות התוכנה ישנן גם האפשרויות הבאות:

בלם מתיחה

מאפשר לנהג לדרוש בלימת פעימות של הגרור. אז מופעלים הבלמים אוטומטית והסכנת של תופעת "מספרת" מופחתת למינימום.

ESC - בקרת יציבות אלקטרונית

‬מערכת ייצוב הבלימה מפעילה את הבלמים בנפרד בכל גלגל ומספקת בכך יציבות לכלל הרכב ומפעילה כוח נגדי למניעת תופעת 'מספריים', התהפכות והחלקה של הגרור. מערכת ESC עומדת בתקינה של בקרת היציבות האלקטרונית של הרכב וזמינה עבור משאיות עם שני סרנים, שלושה, ארבעה וחמישה סרנים.

תאורת בלימת חירום

בעת בלימה פתאומית, החל ממהירות של 50 קמ"ש, פנסי הבלמים מהבהבים ארבעה הבהובים לשנייה.‬

מאט הידראולי

מאט קומפקטי המותקן על תיבת ההילוכים עם השפעה מרבית של 440 קילוואט.‬

אוהבים את המשאית? צאו לדרך

הדרך היחידה לחוות באמת את השלדה הדינמית החדשה שלנו היא לשבת מאחורי ההגה. המפתחות נמצאים אצל הסוכן הסוכן האזורי שלכם.