VT

אנחנו מכירים היטב את החלפים שלנו

מבחירת החלפים, דרך איתורם ועד להרכבתם - מרכז השירות של 'וולוו משאיות' עומד לרשותך.

מצא את מרכז השירות הקרוב אליך