זכויות בעלי נתונים

זכויות ההגנה על נתונים שלך

יש לך זכות לבקש גישה לנתונים האישיים שלך. יש לך גם את הזכות לבקש מוולוו לתקן או למחוק את הנתונים האישיים שלך, או להגביל את העיבוד שלהם. תוכל גם להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו או לבקש ניידות נתונים. עם זאת, שים לב שוולוו לא תוכל תמיד להיענות לבקשה למחיקה, להגבלה, להתנגדות לעיבוד או לניידות של נתונים. החברה תבצע הערכה של כל מקרה לגופו לאור החובות המשפטיות של וולוו והיוצאים מהכלל לזכויות אלה.

כדי לממש אחת מהזכויות שלך, מלא את הטופס שלהלן.

לאחר מילוי הטופס, שלח אותו למשרד ה-GPO בדואר או בדואר אלקטרוני. אל תשכח לצרף את המסמכים המאמתים את זהותך.

הכתובת לשליחת בקשות:

לשאלות בנוגע לשליחת בקשות, פנה למשרד ה-GPO: