הערת שמירת סודיות וחוקיות

קבוצת וולוו מתייחסת לפרטיות ברצינות. אנו מעריכים את האמון שאתה נותן בנו על-ידי מסירת המידע האישי שלך. אנו מתחייבים להשתמש תמיד במידע האישי שלך באופן הוגן וראוי לאמון זה.

 אנו מתחייבים לפעול בשקיפות בנוגע למידע שאנו אוספים, לשימוש שאנו עושים בו, לגורמים שעמם אנו משתפים אותו ולאיש הקשר שעליך לפנות אליו במקרה של שאלות.

פרטיות כללית באתר האינטרנט

ניתן להשתמש באתר האינטרנט של קבוצת וולוו מבלי לגלות את זהותך. פרטי המידע שאנו אוספים באופן רגיל בעת הגישה לאתרי האינטרנט מתוארים להלן. אם אתה נרשם לאחד מהשירותים שלנו או יוצר אתנו קשר דרך טפסים, יופיע מידע מפורט לגבי אופן העיבוד של הנתונים שלך בהקשר של הרישום.

זהות ופרטים ליצירת קשר של המנהל ושל קצין ההגנה על מידע

AB Volvo‏ ("וולוו"), בתוקף היותה מנהלת של נתונים אישיים, אחראית לעיבוד הנתונים האישיים הקשורים אליך על-פי החוקים והתקנות החלים על הגנה על נתונים.

אם יש לך שאלות בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך, צור קשר עם קצין משרד הפרטיות של הקבוצה gpo [dot] office [at] volvo [dot] com, בדואר או בטלפון מספר:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden

+46 (0)31 66 00 00 

אילו קטגוריות של נתונים אישיים תעבד וולוו, לאיזו מטרה ועל סמך איזה בסיס משפטי?

בעת הגישה לאתר אינטרנט של וולוו, דפדפן האינטרנט שלך הוגדר טכנית לשדר באופן אוטומטי את הנתונים הבאים ("נתוני יומן") לשרת האינטרנט שלנו, שאנו לוכדים בקובצי יומן:

  • תאריך גישה
  • זמן גישה
  • כתובת URL של האתר המפנה
  • קובץ שאוחזר
  • היקף הנתונים ששודרו
  • סוג וגרסת הדפדפן
  • מערכת הפעלה
  • כתובת IP
  • שם התחום של ספק הגישה לאינטרנט שלך

מדובר אך ורק במידע שאינו מאפשר זיהוי שלך. מידע זה נחוץ למטרות טכניות כדי לספק לך כהלכה את התוכן שביקשת ואיסוף המידע הוא היבט בלתי נמנע של השימוש באתרי אינטרנט. נתוני היומן מנותחים אך ורק למטרות סטטיסטיות כדי לשפר את האתר שלנו ואת הפונקציונליות שבבסיסו. וולוו תעבד את הנתונים האישיים שלך על סמך האינטרס הלגיטימי של הבסיס המשפטי. האינטרסים הלגיטימיים של וולוו כוללים את האינטרס לנהל את אתרי האינטרנט שלה בכפוף לנהלים של עסק הוגן ולשמור על הזמינות והפונקציונליות של האתרים. 

קובצי Cookie
אנו משתמשים בקובצי Cookie ובפיקסלים למעקב כדי לאסוף נתונים בנוגע לשימוש שלך באתר האינטרנט כדי להתאים את האתר לצורכי המשתמשים בו. איסוף נתוני השימוש הללו ותהליך היצירה של פרופיל שימוש מתבצעים על בסיס אנונימי באמצעות מזהה של קובץ Cookie. אנו יוצרים ומאחסנים פרופילי שימוש אלה בצורה אנונימית בלבד ואין אנו משלבים אותם עם שמך או עם כל מידע אחר, כגון כתובת הדוא"ל שלך - פרטים שעלולים לחשוף את זהותך.

לא ניתן להשתמש בקובצי Cookie כדי להפעיל תוכניות או לשלוח וירוסים למחשב שלך. עם המידע הכלול בקובצי Cookie אנו יכולים לאפשר ניווט קל יותר ותצוגה נכונה של אתרי האינטרנט שלנו.

כל אתר אינטרנט כולל הצהרה משלו בנושא קובצי Cookie שבה אתה, כמשתמש, יכול לראות את השימוש המדויק בקובצי Cookie עבור אותו אתר ספציפי. 

העברת נתונים לגורמי צד שלישי

וולוו רשאית, במידה ויש צורך במימוש המטרה לעיבוד הנתונים האישיים, או אם היא נדרשת על-פי חוק או תקנה כלשהי לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברה אחרת בקבוצת וולוו, לרבות חברה מחוץ לאיחוד האירופי או לאזור הכלכלי האירופי EU‏/EEA. כמו כן, וולוו רשאית, במידה ויש צורך במימוש המטרה לעיבוד הנתונים האישיים, לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברות וספקים של גורמי צד שלישי, לרבות חברות וספקים מחוץ ל-EU‏/EEA.

אנו עובדים עם מגוון ספקי שירות שונים כדי לספק את אתר האינטרנט של קבוצת וולוו. וולוו תבטיח שימוש באמצעי ההגנה המתאימים המספקים רמות הגנה הולמות לנתונים האישיים שלך כנדרש על-פי החוקים הישימים להגנה על נתונים. .

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

אתרי האינטרנט שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין לנו השפעה על מידת הציות או אי-הציות של מפעילי האתרים הללו לתנאים בנושא הגנה על נתונים.

כמה זמן תשמור וולוו את הנתונים האישיים שלך? 

וולוו תשמור את הנתונים האישיים שלך כל עוד היא נדרשת לממש את המטרות שבעבורן נאספים הנתונים האישיים. 

זכויות ההגנה על נתונים שלך

אתה רשאי לבקש מוולוו מידע בנוגע לנתונים האישיים שעובדו על-ידי וולוו ולגשת לנתונים אישיים אלה. כמו כן, אתה רשאי לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך אם הם לא נכונים ולבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך. בנוסף, אתה רשאי לבקש להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך, כלומר לבקש מוולוו להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך בנסיבות מסוימות. אתה גם רשאי להתנגד לעיבוד על בסיס אינטרס לגיטימי או לעיבוד לצורך שיווק ישיר. יש לך גם זכות לניידות של הנתונים (העברת הנתונים האישיים שלך למנהל אחר) אם העיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו מבוסס על הסכמה או מחויבות חוזית והוא אוטומטי. 

אתה רשאי גם להפנות את התלונות שייתכן שיש לך נגד עיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו לרשות מפקחת.