הערת שמירת סודיות וחוקיות

מדיניות שמירה על פרטיות

AB Volvo (publ)‎ וחברת 'וולוו משאיות' מעריכות את ההתעניינות שלך במוצרים שלנו ואת הביקור שלך באתר האינטרנט שלנו http://www.volvotrucks.com/

הערת השמירה על הפרטיות והחוקיות הינה כללית לכל האתר של קבוצת וולוו. עם זאת, ייתכן שיש מידע נוסף בדבר שמירה על הפרטיות באתרים הספציפיים של חברות אחרות בקבוצת וולוו, או באתרי קבוצת וולוו המספקים פונקציות מיוחדות

נתונים אישיים

בחברת 'וולוו משאיות', בכוונתנו לספק לך שליטה רבה ככל האפשר על המידע האישי שלך. חשוב לנו שתרגיש בטוח כאשר אתה מבקר באתר שלנו. עם זאת, במקרים מסוימים ייתכן שנצטרך לקבל ממך מידע אישי. כל מידע אישי שתספק לנו (כולל, בין השאר, כתובת דואר אלקטרוני) ישמש למטרות הבאות:

אם תספק לנו מידע אישי כדי לקבל מידע מאתנו (לדוגמה, חוברות וקטלוגים), נאסוף ונאחסן מידע זה. מידע זה מאפשר לנו למלא את דרישתך לקבלת מידע. אם תבחן או תוריד מידע, נעקוב אחרי הביקור שלך. זה עוזר לנו לספק לך מידע מותאם אישית ולספק לנו מידע על החלקים הפופולריים ביותר באתר, באמצעות קובצי Cookie. ראה פרטים נוספים בהמשך.

אנחנו משתמשים במידע שלך הנאסף או המאוחסן רק בתוך חברת 'וולוו משאיות'.

אתר האינטרנט עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם שייכים ל'וולוו משאיות'. חברת 'וולוו משאיות' אינה אחראית לנוהלי הפרטיות של אתרים שכאלה.

תוכל לפנות לחברת 'וולוו משאיות' אם יש לך שאלות בנוגע לאופן שבו אנחנו מעבדים נתונים אישיים הקשורים אליך (למשל, שם, כתובת דואר אלקטרוני). תוכל למצוא פרטים ליצירת קשר עם חברת 'וולוו משאיות' בסוף דף זה. אם נתון כלשהו אינו נכון, אתה זכאי לתקן אותו. כמו כן, יש לך את הזכות (על פי דרישה בכתב וחתימה אישית, אחת לשנה קלנדרית וללא כל חיוב כספי) לקבל מאתנו מידע, בין היתר על אותם נתונים אישיים שלך שבהם אנחנו משתמשים והסיבה לשימוש.

"עוגיות"

באתר האינטרנט של חברת 'וולוו משאיות' נעשה שימוש בקובצי Cookie. קובץ Cookie הוא קובץ טקסט קטן המכיל מידע טקסטואלי המאוחסן במחשב שלך. מטרת השימוש שלנו בקובצי Cookie היא לשפר את השימוש באתר עבורך כמבקר.

נעשה שימוש בשלושה סוגים של קובצי Cookie באתר של חברת 'וולוו משאיות':

1. הסוג הראשון שומר בקביעות קובץ במחשב שלך ומשמש לעדכון אתר האינטרנט במידע חדש שהוכנס בו מאז ביקורך האחרון. מידע באתר האינטרנט שלא השתנה מאז הביקור האחרון נטען מקומית מהמחשב שלך כדי לאפשר פתיחה מהירה יותר של אתר האינטרנט.

2. הסוג השני, הנקרא קובץ Cookie של הפעלה, משמש לפרק הזמן שבו אתה גולש באתר. הוא גורם להעברה זמנית של מידע בין המחשב שלך לבין האתר. קובצי Cookie של הפעלה אינם נשמרים לצמיתות במחשב שלך ונעלמים לאחר סגירת הדפדפן או המחשב.

3. הסוג השלישי משמש למטרות סטטיסטיות, כלומר, לקבלת מידע על מספר המבקרים בחלקים השונים של אתר האינטרנט.

אלא אם צוין במפורש אחרת במקום כלשהו, חברת 'וולוו משאיות' לא תשתמש לעולם בקובצי Cookie במטרה לאסוף מידע אישי כגון שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך וכדומה. לפיכך, המידע הנאסף באמצעות קובצי Cookie נאסף על בסיס אנונימי.

אם אינך מסכים לשימוש של חברת 'וולוו משאיות' בקובצי Cookie באתר האינטרנט שלנו, תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כך שידחה קובצי Cookie על-ידי שינוי ההגדרות או ההעדפות של הדפדפן. עם זאת, בשל הטכנולוגיה שבה נעשה שימוש באתר האינטרנט שלנו, הוא לא יתפקד כראוי ללא שימוש בקובצי Cookie.

הודעה משפטית הודעת זכויות יוצרים

תוכן אתר האינטרנט מוגן בזכויות יוצרים ‎© 2002 AB Volvo (publ)‎ (או החברות הבנות שלה כשמצוין ו/או בעלי הרישיון שלה), SE-405 08 Göteborg, Sweden. כל הזכויות שמורות.
המידע באתר האינטרנט, כולל, בין השאר, טקסט, תמונות וצלילים, פרט למטרות אישיות לחלוטין או כאשר מצוין אחרת, לא ישוכפל, יועבר, יופץ או יאוחסן ללא רשות בכתב ומראש מ-AB Volvo (publ)‎. אסור בהחלט לבצע שינויים בתוכן האתר.

חלקים מסוימים של אתר האינטרנט כוללים תמונות הכפופות לזכויות היוצרים של ספקיהן. 

סימנים מסחריים

אלא אם צוין אחרת באתר, הסימנים המוצגים, לוגו חברות וסמלים, כמו למשל, הסמל המוצג להלן, מוצגים תחת שמירת זכויות הסמלים המסחריים של Volvo Trademark Holding AB ו/או AB Volvo (publ) (או חברות הבת).

 

Volvo

 

ללא אחריות או מצגים

המידע באתר זה מסופק "כפי שהוא". בשום מקרה, קבוצת וולוו לא תישא בחבות כלפי שום גורם או לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי אחר כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר זה, או כל אתר אחר המקושר אליו, כולל, בין השאר, אובדן רווחים, הפרעה לפעילות העסקית, אובדן תוכניות או נתונים אחרים במערכת לטיפול במידע, או בכל דרך אחרת, גם אם נודע לנו במפורש על האפשרות לנזקים שכאלה.

קבוצת וולוו אינה מספקת שום אחריות או מצג לגבי שום אתר אינטרנט אחר שאתה עשוי לגשת אליו דרך אתר זה. אחריות או מצג מסוג זה ניתנים רק מטעמי נוחות ואין פירושם שקבוצת וולוו מאשרת או מקבלת עליה אחריות לתוכן של אתר אינטרנט שכזה או לשימוש בו. בנוסף, אתה אחראי לנקוט אמצעי זהירות ולהבטיח שכל בחירה שלך לשימושך נקייה מדברים כגון וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים ודברים הרסניים אחרים.

המידע באתר אינטרנט זה עשוי להכיל אי דיוקים טכניים או שגיאות טיפוגרפיות.

המידע הכלול באתר אינטרנט זה עשוי להשתנות בכל עת ללא הודעה מראש או התחייבות כלשהי.

המידע המפורסם באתר האינטרנט עשוי להכיל הפניות או הפניות צולבות למוצרים, לשירותים ולפריטים נוספים של קבוצת וולוו שלא הוכרז עליהם או שאינם זמינים במדינה שלך. לא ניתן להבטיח את הדיוק של מידע זה, במיוחד משום שמידע זה נתון לשינויים, לדרישות ספציפיות או לזמינות, והפניות שכאלה אינן מרמזות על כך שקבוצת וולוו מתכוונת להכריז על מוצרים, שירותים או פריטים אלה במדינתך. התקשר ליבואן המקומי כדי לקבל פירוט מלא של המוצרים, השירותים והפריטים שייתכן שהם זמינים לך ולהזמנה. 

הערות, שאלות או הצעות

שים לב שכל מידע, הצעות שלא התבקשו, רעיונות או כל תוכן אחר שנשלח אינם חסויים או קנייניים. על-ידי שליחת מידע או חומר כלשהו, אתה מעניק ל-AB Volvo (publ)‎ ולקבוצת וולוו רישיון בלתי מוגבל ובלתי ניתן לביטול לשימוש, לשכפול, להצגה, לביצוע, לשינוי, לשידור ולהפצה של חומר או מידע זה, ואתה גם מסכים ש-AB Volvo (publ)‎ וקבוצת וולוו חופשיות להשתמש בכל רעיון, תפיסה, ידע או טכניקה שאתה שולח אלינו לכל מטרה שהיא.

תוכנה ספציפית הזמינה באתר האינטרנט

כל תוכנה הזמינה להורדה מאתר זה (להלן, "התוכנה") מהווה יצירה מוגנת בזכויות יוצרים של AB Volvo (publ)‎ (או כל אחת מהחברות הבנות שלה) ו/או הספקים שלה.

השימוש בתוכנה כפוף לתנאים של הסכם הרישיון למשתמש הקצה, אם הוא קיים, המצורף לתוכנה או הכלול בה (להלן, "הסכם הרישיון"). אלא אם כן משתמע אחרת מהסכם הרישיון, התוכנה זמינה להורדה לצורך שימוש בלעדי של משתמשי קצה. כל שכפול או הפצה מחדש של התוכנה בניגוד להסכם הרישיון עלול להוביל לקנסות במישור האזרחי והפלילי.

מבלי להגביל את האמור לעיל, העתקה או שכפול של התוכנה לכל שרת או מיקום אחר לצורך המשך שכפול או הפצה מחדש אסורים בהחלט.
התוכנה מספקת אחריות, אם בכלל, רק בהתאם לתנאי הסכם הרישיון. למעט האחריות המוענקת במסגרת הסכם הרישיון, קבוצת וולוו מסירה מעליה כל אחריות ביחס לתוכנה, כולל כל אחריות משתמעת ותנאים משתמעים בנוגע לסחירות, כשירות למטרה מסוימת, בעלות ואי הפרה.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות לגבי הסעיפים שלעיל, אל תהסס לפנות ל-AB Volvo (publ)‎ דרך דף יצירת הקשר של חברת 'וולוו משאיות'.